MOMS OCH ARBETSGIVARDEKLARATIONER

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Momsreglerna kan vara både svåra och förvirrande. Vilka satser ska läggas på fakturan 6, 12 eller 25%, eller kanske ingen alls? Om ert företag har en blandad verksamhet hur skall man gå tillväga då? Vilka regler gäller när ni handlar inom och utom EU? Vi bringar klarhet i förvirringen.

Vill du få en offert?

KONTAKTA OSS