Information relaterat till Coronaviruset

Senast uppdaterad 2020-03-30

Vi uppdaterar här den senaste informationen som ges ut av myndigheterna gällande regler, ekonomisk hjälp med mera för att underlätta för er företagare i dessa tider.

Summering:

Korttidspermittering/korttidsarbete

Vad är korttidspermittering?

Vad ska jag göra som arbetsgivare för att kunna få stöd till korttidspermittering/korttidsarbete? Hur ansöker arbetsgivare om stödet?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det också heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar.

Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar. Stödet kommer även att gälla för uppsägningstid under perioden den 16 mars till 31 december 2020.

3/4 av lönekostnaden

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Så minskar du kostnaderna med korttidsarbete -Företagarnas verktyg

Mer info finns på Regeringskansliet

Låt oss hantera er ekonomi och ge er rådgivning
på precis den nivå ni själva önskar

Vårt mål är att med våra kunskaper och ett nära samarbete med er, kunna frigöra värdefull tid åt er så att ni får fokusera på det ni är bra på.

För tid är ju pengar… som bekant.